Vill du beställa skickar du ett sms till någon av oss beroende på var du bor. Om din adress har postnumren 181 57 eller 181 60 hör du av dig till William med ett sms och om postnumret är 181 61 hör du av dig till Otto.

Du skickar ett sms med ditt namn, adress och vad du vill beställa före torsdag kl 14.00. Jag skickar en bekräftelse på din order och skickar summan du ska betala.

Du swishar betalning till 073 061 90 08(William Håkansson) eller till 070 294 87 28(Otto Svennersjö) beroende på vem du har som leverantör.

Jag levererar brödet hem till dig på lördag morgon! Leveranstiderna är ca kl 8.15 till kl 8.50. Vi hoppas att du blir nöjd med servicen och att brödet är gott!

OBS! Denna verksamhet har vi drivit i cirka ett halvår. Det är med andra ord ingen försöksverksamhet!